Bảo tàng Tưởng niệm Kỹ thuật và Công nghiệp Toyota Hướng dẫn du lịch bằng giọng nói

Nó là một ứng dụng hướng dẫn âm thanh miễn phí để thưởng thức nhiều hơn về Đài tưởng niệm công nghệ công nghiệp Toyota. Bạn có thể nghe nội dung của chuyến tham quan được hướng dẫn bởi nhân viên của chúng tôi. Ứng dụng hướng dẫn âm thanh này sẽ chỉ phát âm thanh khi bạn ghé thăm bảo tàng.

Tải ứng dụng

iPhone

Download on the App Store

HĐH hỗ trợ:
iOS 8.0 trở lên

Download on the App Store

Android

Get it on Google Play

HĐH hỗ trợ:
Android 5.0 trở lên

Get it on Google Play

Cách sử dụng

Cài đặt vị trí (GPS)

Vui lòng cho phép sử dụng thông tin vị trí của bạn.

Bật Bluetooth

Vui lòng bật Bluetooth.

Chọn ngôn ngữ

Sau khi bạn khởi động ứng dụng, một màn hình chọn ngôn ngữ cho hướng dẫn âm thanh sẽ được hiển thị.Vui lòng chọn một ngôn ngữ và nhấp vào nút [Chọn].

Tải xuống dữ liệu âm thanh

Khi bạn nhấp vào nút [Tải xuống] ở phần dưới của màn hình, quá trình tải xuống sẽ bắt đầu.Tùy thuộc vào kết nối, việc tải xuống hướngdẫn âm thanh sẽ mất một chút thời gian, vì vậy vui lòng đợi trong giây lát.
Dữ liệu âm thanh chỉ có thể được tải xuống một lần.Vui lòng tải về hướng dẫn âm thanh cập nhật trong trường hợp này.

Kiểm tra tại lối vào

Bắt đầu ứng dụng trong khi ở lối vào.Nếu bạn giữ điện thoại của mình trước Hộp kiểm tra, bạn sẽ có thể sử dụng hướng dẫn âm thanh.Trong trường hợp bạn đăng ký tại lối vào, vui lòng luôn bật Bluetooth.

Danh sách các điểm du lịch

Đây là danh sách các điểm du lịch.Xin vui lòng bấm vào vị trí bạn muốn nghe.

Chi tiết điểm tham quan và hướng dẫn âm thanh

Ở phía dưới bên phải màn hình của bạn, có một nút phát cho biết [phát] và [dừng].Trên thanh màu trắng, văn bản của hướng dẫn âm thanh được hiển thị.